/ co jest dla nas najważniejsze?

Zakładając Fundację MOJA AKADEMIA SPORTU jako cel postawiliśmy sobie wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej i sportowej – dzieci, młodzieży i dorosłych – w głębokim powiązaniu z aspektami zdrowotnymi i środowiskowymi.

Działamy w duchu zrównoważonego rozwoju.

/ sport dla wszystkich

Chcemy, żeby sport był szansą i skutecznym narzędziem do rozwoju każdego człowieka – bez względu na jego wiek, status materialny, czy płeć. Sport jest demokratyczny, nasze działania kierujemy więc do różnych grup wiekowych i społecznych.

Szczególnie ważne są dla nas dzieci z biedniejszych rodzin, na przykład mieszkające w blokowiskach – jesteśmy przekonani, że wzniecając iskierkę sportowego zapału już u najmłodszych, a następnie wspierając rozwój talentów w sporcie, przyczyniamy się choć w drobnym stopniu do budowania lepszej przyszłości młodych ludzi.

Aktywność fizyczna osób starszych.

/ zdrowy styl życia

Chcemy budować i wzmacniać w ludziach przekonanie, że aktywność sportowa stanowi nieodłączny element dobrego życia.

Sport jako narzędzie walki z problemami cywilizacyjnymi – otyłością, cyfrowym uzależnieniem.

Integracja, więzi międzyludzkie, budowanie relacji w rzeczywistym świecie.

Zdrowe odżywianie.

/ ekologia

Ekologia.